Кыргыз аялзаты хижама аркылуу көп даарыланат
Кыргыз аялзаты хижама аркылуу көп даарыланат

Денеден кан алдырып дарылоо ыкмасы барган сайын күчүнө кирүүдө. Мындай жол менен дарылоо ислам дининде хижама деп аталат. Көпчүлүк мусулмандар эң оор илдеттерден арылууга хижаманын жардамы чоң деп ишенишет. Ал эми медицина илими бул ыкма бардык эле ооруга даба эместигин эскертет. Тандоо сиздин колдо

История Кыргызстана
Кыргызстан тарыхы

Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү менен бир катар дүйнөлүк цивилизациянын пайда болуп өнүгүшүндө чоң ролун ойногон. Кыргыздардын биздин заманга чейинки 1 кылымдан бери жашап келгендиги далил. Башка калктардан айырмаланып, кыргыз деген атын биздин заманга чейин сактап келген. Кыргыз деген сөздүн түзүлүшү окумуштуулар тарабынан көп талашууларга ээ -бири кырк кыз десе, бири башкача талкуулайт,бирок кыргыз-бул кырылгыс калк дегенди билдирет деген версиялар аз эмес.

Мусульманское кладбище в Бишкеке
Кыргыздын үрп-адаттары: жаназа

Кыргыздар жашоого чоң маани берип,аны жамандык жана жакшылыкка бөлгөн.Бекеринен ата-бабадан калган сөз жамандык менен жакшылык кабак каштын ортосундай деген эмес. Бала кезинен адамды сабырдуу,адамкерчиликтүү болууга чакырып ,көзү тирүү кезде адамдарга колдун келишинче жакшылык кылууга, тектүү эл менен кудалашууга, малдын санын көбөйтүп, тукум-уруктуу болуу бул жашоонун негизги максаттарынын бири болгон.

История Кыргызстана
Кыргызстан тарыхы

Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү менен бир катар дүйнөлүк цивилизациянын пайда болуп өнүгүшүндө чоң ролун ойногон. Кыргыздардын биздин заманга чейинки 1 кылымдан бери жашап келгендиги далил. Башка калктардан айырмаланып, кыргыз деген атын биздин заманга чейин сактап келген. Кыргыз деген сөздүн түзүлүшү окумуштуулар тарабынан көп талашууларга ээ -бири кырк кыз десе, бири башкача талкуулайт,бирок кыргыз-бул кырылгыс калк дегенди билдирет деген версиялар аз эмес. Тарыхты караса, байыртадан бери башка уруулар менен биригип коңшулаш мамлекеттердин тынчын алган калк - кыргыздар саны абдан көп болгондуктан кырылып бүткүс деген наамга эзелтеден бери калып,ошондон улам кырылгыс,кыргыз деп элдин аты ошондон чыккан дешет тарыхый илимпоздор.

Мусульманское кладбище в Бишкеке
Кыргыздын үрп-адаттары: жаназа

Кыргыздар жашоого чоң маани берип,аны жамандык жана жакшылыкка бөлгөн.Бекеринен ата-бабадан калган сөз жамандык менен жакшылык кабак каштын ортосундай деген эмес. Бала кезинен адамды сабырдуу,адамкерчиликтүү болууга чакырып ,көзү тирүү кезде адамдарга колдун келишинче жакшылык кылууга, тектүү эл менен кудалашууга, малдын санын көбөйтүп, тукум-уруктуу болуу бул жашоонун негизги максаттарынын бири болгон. Бирок адамдын жалаң көр-оокат менен алектенбей, жашоонун ар кандай жагдайына даяр болуу кыргыздар үчүн маанилүү болгон.