Көпчүлүк компаниялардын жумушчуларды үчүн (46%) билимин жогорулатуу белгиси менен өтөт. Жамаатын саны да көбөймөкчү -38%га жакын компаниялар штатын кенейтүү жөнүндө кеп кылган.

Жумушуна кайдыгерлик мамиле кылган жумушчулар баким мамилесин өзгөртүп калат деген үмүт менен, компаниялардын 38% көӊүл көтөрүүчү аракеттерди ойлоп табууда.

Жан кызматкерлер өсүп өнүгүү жактан кылынган аракеттерге байланыштуу өсүп калышы күтүлөт - 23% жумуш берүүчүлөр жамаат ичинде кадр маселесин өндүпүү аракеттерин кылат.

Ар бир бешинчи компания жамаат ичиндеги корпоратидиу маданиятты көтөрүү аракетин жасайт.

Ал эми 6% HR тармагынын деӊгээлин чыӊдоо менен алектенет.

Ошол эле убакта, баардык эле HR-адистер өзүнүн айлыгы менен ыраазы эмес.

HeadHunter -Орусиядагы интернет-рекрутмент тармагынын алдынкы компаниясы болуп эсептелинет. Анын Украина, Белоруссия,Казакстан,Литва,Латвия жана Эстонияда  кадр маселеси боюнча иштерин жүргүзөт. 2000-жылы негизделген.

HeadHunter компаниясынын сайтында 221 330 жакын жумуш оорундары орун алган. Жума сайын бул компаниянын жайгаштырган маалыматы аркылуу  268 553 жумуш көрүшмөлөрү өткөзүлөт.

Андан тышкары HeadHunter  Career.ru жана Работа@Mail.Ru сайттарын иштетет.