22 августта «Итуруп» жаштар билим  форумунун өкүлдөрү менен улуттар маселелери боюнча Федералдык агенттиктин жетекчиси  Игорь Баринов жолуккан.  

Жаштар алдында с өз алып, агенттиктин ой-максаттары  тууралуу айтып берген жана андан тышкары  улуттук саясат эмне экенин, анын туура багытта иштеши Орусия  үчүн  эмнеге маанилуу экенин түшүндүргөнгө  аракет кылган.  

Форумдун катышуучуларына мекеменин алдында турган приоритеттер - улуттук саясаттын негизги бутактары: коркутуу системасын изилдөө жана санариптөө, бүтүн Орусиянын бирликтүү болушун каалоо жана электрондук ММАда  экстремизмди тазалоо тууралуу кенири баяндап берген.

Баринов билдиргендей, ИГИЛ сыяктуу экстремисттик уюмдарга жаштар өзгөчө кызыктуу экенин, андан сак болуунун туура көргөнун жана андан сак болуштун алкагында  социалдык тармактарды көзөмөлгө алуу жөнундө айткан.

«Жаштар канчалык кайдыгер мамиле кылбай өзгөрүүлөргө умтулса, мамлекеттин жалпы тагдыры ошондон к өз каранды»-деген жетекчи.

Анын с өзундө  учурда калктын 80%  өз  өлкөсу, эли менен бирдикте болуууну каалагандар  кендигин айтты.

«Итуруп» форуму Сахалин дубанында 12-24 августта откон.

Ал форумга жаш илимпоздор, аспиранттар, мугалимдер, жана ар кандай уюмдардын окүлдорү  катышкан. Анын айрымдары Ыраакы Чыгыштын өнүгүүсүнө кунт коюп  байкоо жургузгөн адамдар.