Орусиянын борборунда  мамлекеттик сатып алуу боюнча тунуктуулукту аныктоо чараларын үзгүлтүксүз өткөрүлүүдө. Бул жөнүндө «Иш жүзүндө көрсөтүлгөн антикоррупциялык чаралар жана анын негизги багыттары» аттуу брифингде журналисттерге Наталья Сергунина билдирген.

Жаӊы Федералдык №44 мыйзам кучүнө киргнеден кийин, жыйырмадан ашыруун инновациялар киргизилээри жонундо Наталья Сергунина билдирген. www.tender.mos.ru  аттуу сайты аркылуу ишкерлер өзүнү катышуусу жонүндө арыз жазып, каттодон өтө алаарын айтты мэрдин орун басары. Наталья Сергунина айткандай, Москва өкмөтү   коррупциялык рисктерди азайтуу боюнча бир тгоп пайдалуу иш-чараларды откорүдө,деп айтты мэрдин орун басары Н. Сергунина.