9 декабрда Москвада «Коррупция менен ин жүзүндө күрөшүү. Мамлекеттик жабдыктардык сатып алуу чарасындагы негизги антикоррупциялык  чаралардын багыттары» аттуу илимий-практикалык конференция өтөт. Анын алкагында онлайн-сатуулар бир нече багыт боюнча откорүлөт. Бул жөнүндө Москванын мэрининорун басары Наталья Сергунина билдирген.  Конференциянын максаты Москвадагы коррупцияга каршылыкты корсөтө алган бир топ чараларды ишке ашывруу,-деген брифингдин катышуучусу Н.Сергунина.Ал конференцияны эл аралык ишкерлер чөйрөсүнүн форумунун колдоосу менен өткөрүлөөрү жөнүндө айтты.