Чакан мамлекеттик тапшырыкчылары контракт менен дайындалган сатык жетекчисин өздөрү дайындашат. Ал чаралар жаӊы №44 Федералдык мыйзамга караштуу өткөрүлөт. Бул жөнүндө борбор шаардын атаандашууну өнүктүрүу саясаты боюнча бөлүмүнүн жетекчисиГеннадий Дегтев билдирген.
«Чакан мамлекеттик тапшырыкчылары үчүн эки жол бар: же контракт менен дайындалган жетекчи мнене иштешүү, же башка контракттык кызматка сатып алуу чараларын табыштап берүү,эки жол теӊ мыйзам аркылуу бекилип берилген»-деди Дегтев.