Эл аралык ишкерлер лидерлеринин колдоосу менен (IBLF) бул конференция Москвада өтүп, коррупцияны жеӊүү аракеттердин мүмкүнчүлүктөрү көргөзүлөт. Бул чаралар малекеттик жабдыктарды сатып алуунун тунук көрсөтүүсүнө жол ачышы керек.

 

Эл аралык банк жана башка эл аралык уюмдар, дүйнөлүк жана орусиялык ишкерлик чөрөсүнүн өкүлдорү катышып, коррупцияга каршы стратегияны иштетип чыгышат.