Жаратылышты  коргоо  маселелерине  арналган 4-Съезддин алкагында биринчи  жаштар форуму өткөрүлөт,- деди Донской. Буга байланыштуу бир топ жаштар уюмдары биргелешип иштөөгө даярдыгын билгизгени кубандырбай койбойт,-деди конйеренциядагы спикерлер.

 

Жаратылыш ресурстарын колдонуу жана экология министрлигинин башчысынын орун басары Ринат Гизатуллиндин айтымында  жаштар экологиялык кыймылын уютуруп профессионалдык денгээлге жетпесе да, ниетин коюп иштеп берсе, чоӊ натыйжаларга алып келиши мүмкүн деген.

Аларды биз сөзсүз колдойбуз,-деди Гизатуллин.