Антон Кульбачевскийдин сөзүнө караганда Москва шаарында экология маселелерине көӊүл бурган жана жаратылышты коргогон мекемелерге жол ачып, аларды колдоого алыш керек,-деген.  

 

«Экологияга акча жумшап, өзүн курчап турган жаратылыштык шарттарга көӊүл буруп кам көргөн коммерциялык жана башка компаниялар мекемелер өзгөчө бир колдоого ээ-деген Кульбачевский.