Москва шаарынын өкмөтүнүн сыйлыгы 4-декабрда Бүткүл Орусиянын жаратылышты коргоого арналган съездинде Крокус Экспонун көргөзмө бөлүмүндө болот.  

2012 -жылга салыштырмалуу бул сыйлык бираз өзгөрүлүп, номинацияларга дагы коомдук уюмдар үчүн жана басма сөз үчүн сыйлыктар да каралган, -деди Антон Кульбачевский РИА Новостиде өткөн конференцияда.

Премия видоизменилась по сравнению с 2012 годом, к номинациям добавлены,  премия для общественных организаций и для прессы, рассказал А.Кульбачевский на пресс-конференции в РИА Новости.