Токой чарба кодексине жети оӊдомо киргизилип, алар токойго тиешелүү болгон уюмдар жана ишмерлердин иш жүргүзүүсүнө жаӊыланууларды киргизет.

Андан тышкары жыгач экспортунун маселелери айтылган съездде тереӊ талкууланат, деди эксперт.