Greenpeace уюмунун орусиялык бөлүмү иш жүргүзгөн мөөнөттүн ичинде

көп маселени чечти, ошондуктан мен аларды экологиялык террористтер дей албайм, деди Антон Кульбачевский.  Жаратылышты туура колдонуу жана коргоо Департаментинин башчысы Антон Кульбачевскийдин сөзүндө бүт жаратылышты коргоого тиешеси бар уюмдар бийлик менен макулдашып иш жүргүзүүсү ыктымал, деген ал.  Алардын баалуу кенештерин да пайдаланып, чогуу иштешүү негизинен тура жолдун белгиси-деди Кульбачевский.