Жаратылыш ресурстары жана экология министрилиги  жылдын аягына чейин Малекеттик Думага таштандылар жөнүндө мыйзам долбоорун киргизүүгө даяр экенин айтты С.Донской. Ага байланыштуу таштандыларды кайры иштетүү тармагы ачылуусу боюнча суроолор каралаары жөнүндө белгилеп кетти министр.

«Үйүлгөн таштандылар - бул адатка айланган көйгөй. Буга тиешелүү карцра иштетү тармагы уюшулга эмес. Келе жаткан 2014 жылдын март айына чейин убакытты Владимир путин берген, ага чейин жетишип калыш керек,-деди С.Донской.