С.Капков жаӊы жылдык иш-чараларга  кам көрүүдө

 Москванын өкмөтү «Үйдөн чыгуунун 100 себеби» деген буклеттерди чыгарат. Албетте бул майрамдык иш-чараларга арналган майрамдык аракеттер.Бул жөнүндө Капков пресс-конференциядан айтты. Көп нерсе даярдалып жасалды, эми Жаӊы жылдын өзү жакшы аман-эсен өтсө болду .Ар бир киши теартрдан баштап көчөдөгү иш-чараларга катышса болот. Эч ким зерикпейт.