2-8 январда шаардын буткүл музейлери  акысыз иштейт,деди Каков. Телевизордун азайткан бул иш-чаралар Москванын жашоочуларына жагат,деди Сергей Капков.

Театр, балатыларга билет аркылуу кирсе болот. Эӊ кымбат муз майданы Горькийц паркында бар-ага кириш үчүн 400-5-рубль кетет. Бирок алар бааны 800 рубльга чейин көтөргөн жатат. Сокольниктерде ошондой эле майдан 100 рубль.