Вениамин Каганов  айткандай,15 декабрда мектепке баласын берүү жөнүндө арыздар   электрондук түрдө кабыл алынып баштады.

Москвада бул система 2011-жылдан баштап иштейт жана жалпысынан 98,4% баласын бул ыкма аркылуу мектепке жаздыра алган. Кээ бири каалаган мектепке кире албаса да, негизинен 100% өз максатына жетти деп айтсак болот» - деди Каганов.