Вениамин Кагановду айтымында, мекеменин негизги максаты - окуучуларга сапаттуу билим берүү максатында болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу .Бирок бул мүмкүнчүлүктөр кантип колдонулат,аны ордунан мугалимдер кеӊеши чечиш керек. Технология, технологиянын өзү үчүн эмес, ишти ыӊгайлаштыруу үчүн колодонуу керек» - деди Каганов.  

Департаменттин жетекчисинин орун басары мектептерди компьютеорлештирүүдө көптөгөн философиялык суроолор туулат экен, мисалы, техниканын жардамы менен баарлашуу качан башталат жана кайсы жерден бүтөт. Бул темага көп ойлонууга туура келет»-деди Каганов.