Москва шаарынын билим берүү департаментинин башкармалыгынын орун басары Вениамин Каганов, билим берүү системасына көӊүл буруу максатында,бул маселеге кызыккандарды кеӊири талкуулоого чакырат. Ток-шоуго катышып, Каганов департаменттин демилгелерин сындоо жана түшүнбөстүктөр билим берүү системасынын программаларын аягына чейин изилдеп чыкпагандыктан чыгууда. Биз калкка бул программаларды аз жана кызыктыруусуз маалымат беребиз. Толук маалымат бере албагандан кийин көптөгөн суроолор жана чочулоолор чыгып жатпайбы» - деп айтты Каганов.   

Андан соӊ, департаменттин ар апталык жыйналышына катышуусун баарын чакырды.  

Ар бейшемби сайын ачык чогулуш өтөт, аны 2,5 биздин билим берүү мекемелери байланышта болуп, 500 ашыруун киши сырттан Интернет аркылуу көрө алды. Анын жүрүүсүндө кандай чечим жана буйруктар кабыл алынганы  көрүнүп турат.