Жогоруда айтылган темага талкуулоолордун учурунда, сабака окуучулардын катышуусун текшерүү максатында электрондук журнал киргизилген. Орун басардын айтымында баардык мектептердин 100% айтылган электрондук системага өтүшү  керектиги жөнүндө белгилеп кетти.  

 

«Негизинен, бул билим берүү системасын башкарууда ыӊгайлаштыруучу нерсе» -деди ал.  Ата-энелер каалаган убакта онлайн түрдө баласынын жетишкендиктерин көрө алат. Бул сөзсүз түрдө керек. Биринчи ирет бул үй-бүлөлөрдүн талаптары»-деди В.Каганов.