Бүгүн Москвада биз ПАКС системасын түзүүдөбүз - тагыраак айтсак, бир борборго бүткүл компьютердик жана магнитиик-резонанстык томографтардын маалыматтары  укомпьютердик системалар аркылуу чогултуу системасын тузүүдөбүз.  Ал жакта атайын адистер отуруп бул тасмаларды изилдкп кайра ооруканаларлдга компьютер аркылуу жиберишет. Бул батыштык тажрыйба боюнча иштөө.Себеби ар бир ооруканага мындалык адистерди кайсы жактан тапмак элек? Жабдыктарды жаңыртсак дагы мынча көп адистерди таба албайбыз. Бул ПАКС системасы бизге натыйжалардын деңгээлин жогорулатууга жардам берет.