Эң негизги биздин алдыбызда койгон талап- медициналык персоналдын деңгээлин көтөрүү. Бул талапты заман да,шаардын башкапмалыгы да коет. Кандай жогорку деңгээлдеги аппараттар болбосун биздин кардарлар үчүн  эң биринчи ирет доктурлардын мамилеси  маанилүү. Анын канчалык медициналык техника менен колдоно билип туура изилдөө жүргүзгөнү  томография же

ангиография болобу - маанилүү.     

Бул максат менен биз бир топ аракеттерди жасап атабыз. Москвада азыр саламаттык сактоонун кызматкерлеринин адистигин жогорулатуу институтун ачкан жатабыз. Бул  мамлекеттик -менчик типиндеги мекеме болот.  Бул максатта Москвада негиздик симуляциялык борбор ачылат.Ал жерде окуулар  оорулуулдардын оордуна  муляжменен  практика жүргүзүлөт. Бул долбоор туурасында шаардын мэри, Саламаттык-сактоо департаменти жана Эларалык келишим департаменттери жана батыш клиникалар менен келишимдер түзүлүп кол коюлган.               

Бул жылы 60 жакын 30-40 жаштын тегерегинде жаш медициналык адистерди ( жаны бүтүрүүчүлөрдү эмес) Швейцария,Израиль,АКШ,Францияга тажрыйба алгангша жиберип жатабыз.

Бул программа жаңыдан күч алууда, бирок ал мөт тарабынан жана демөөрчүлөрдүн тарабюынан каржыланууда.

Адистикти жогорулатуу маселеси, жабдыктарды жаңылатуу,имараттарды кайра калыбына келтирүү биздин планыбыз боюнча бир топ чоң ролду ойнойт. Буйруса эмдиги жылы бул жактан билим берүү долбоорлорго Москванын башкармалыгы 200 - 300 млн  рубльга чейин акча каражат жиберет.