Москванын социалдык саясаты - шаардык бюджетинин 55% түзөт. Биринчи орунда  социалдык программаларга басым кылынып, саламаттык сактоого көбүрөөк сарпталынат. Өткөн 2  жылдын ичинде саламаттыке сактоо чөйрөсүндө төнкөрүш болду деп айта алабыз.    

Ал түзүлүшү реформаланып,каржылоо жагынан тарыхта боло элек өзгөрүүлөргө ээ болду.2 жылдын ичинде Москванын саламаттык сактоо тармагын реформалоо 105 миллиард рублга жакын каражатты талап кылынган. Бул иш-чара тарыхый мааниге ээ-себеби ушундай акча-каражат  бул тармакка советтик жана учурдагы заманда биринчи жолу орун алган. Мындай деңгээлдеги өзгөрүүлөрдү РФнын жана Москва шаарынын өкмөттөрү ишке ашыра алган. 45%- федералдык,55%-Москванын бюджетинен жиберилген.

 Эки жыл мурун Москванын өкмөтүнүн алдында (С.Собяниндин башкаруусу менен) - Москванын саламаттык сактоо системасынын алдында бир топ татаал маселелер чыккан.  Анын ичинде негизги фонддордун эскирип калганы,оорукана жана эмканалардын имараттарынын 30-40 жылдан бери, а түгүл кургандан бери кайра калыбына келтирбегендиги дагы эле көз алдында турат.