Уюштуруучалрын сөзүндө, бул борбор эң жогорку технологиядагы курулган аянтча болушу керек. Анын максаты Орусия Федерациясын-

да жашаган калктардын ортосунда сапаттуу биримдикке жетүү.

«Толеранттулук деген сөз, жалаң эле сабыр кылуунун белгиси эмес.бул ар кандай маданий,улуттук,социалдык топтогу адамдардын маданияттык деңгээлин тарбиялоо.Москавда турган кишилерге бул өзгөчө тиешелүү,себеби бул жакта ким гана жашабайт,-деп борбордун басма сөз кызматынын мүдүрү белгиледи.

Анын айтымында,бул борбор техникалык жабдык жактан бүткүл Орусия боюнча эң кызыктуу музей болуп эсептелинет.Айрыкча бул жерде жаштар жана окуучулар үчүн семинар,вебинар жана тренингдер өткөлрүлөт.

«Жаштарга өзгөчө көңүл бурулат. Тагыраак айтканда, алар гаджет, планшеттер менен колдонуп көнүп калышкан.Ар бир келген киши өзүнүн ой-пикирин iPad аркылуу билдире алат.

Борбордун мүдүрү Анна Макарчуктун сөзундө бул борборду ачуу жонүндө ой беш жыл мурун келген.  

«Биздин жалпы максат - еврей элинин тарыхы аркылуу эларалык диалогго көмөктөшүү. Келген кишилерди улуттар арасындагы мамилелер жөнүндө тушүнүк берүүгө аракеттенебиз.    

Сабырдуулук борборунун концепциясы биздин интеракитивдик аянта аркылуу ишке ашат.Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, бирок чогулуп биз дагы көп нерсеге жете алабыз.       

Бизди баары колдойт,Рфнын Президенти В.В. Путин бир айлыгын которуп берди»-деди Макарчук.