Бул китеп «Нур реклама» аттуу мигранттарга арналган кыргыз газетасынын колдоосу менен өтүп кыргыз диаспорасынын бир кыйла өкүлдөрүнүн катышуусу менен өттү.

Бет ачаарга КР РФдагы элчиликтин элчиси Болот Жунусов, Кыргызстан жазуучуларынын өкүлдөрү, диаспоранын Москвадагы жана Санкт-Петербургдагы жетекчилер жана журналисттер катышты. 

Бул кече концерт жана фуршет менен коштолду.

Коомдук-маалыматтык багытта чыккан «Нур реклама» гезити 2009 жылдан бери чыгат,анын нускасы 9000.

Гезиттин ээси Багыт Бапановдун айтымында «Москва кайрыктары» жыйнагы «Нур реклама» гезитинин долбоору болуп эсептелинет.

5000 нускасы бар бул жыйнак мекендештердин  башын бириктирүү максатында чыгарылып кыркка жакын авторлордун эмгегин жыйнаган.